C6

 

Vi hjälper dig att öka vinsten!

Vi utvecklar människor och strukturer så att företag ökar lönsamheten med hjälp av SäljCoachning och IndividInventering.

Software Service startades 2005 av Charlotte Jansson för att öka lönsamheten och utveckla små till medelstora företag med säljcoachning och IT-tjänster. Vi kompletterar även sortimentet med all typ av hårdvara. Vi riktar framförallt in oss på företag som vill uppåt och framåt som behöver olika typer av verktyg för att öka lönsamheten med.

 

Alla våra bilder är tagna av Janne Danielsson, Silver Dollar Pictures