C13-1200

Bolla dina idéer och få strategiska råd!

VDCoachning ger ett bollplank på management nivå. Vi hjälper till med att fokusera på lönsamhet, organisation och struktur. Vi märker att både framgångsrika och snabbväxande företag inte alltid hinner med att bygga den interna organisationen. Vilket drar ner personalens kreativitet och vinsten på sikt.

 

Vår VDCoachning bygger på

– företagets vision.
– företagets strategi för att nå målen.
– organisationens struktur.

 

Detta får du:

• En strategisk samtalspartner.
• Åtgärder och verktyg för att nå målen.
• Strukturerad uppföljning.
• Effektiv organisationsstruktur.

 

Vem passar detta?

Dig som vet att som ledare kan man inte hinna med och kunna allt. Du vet värdet av att ta in extern kompletterande kompetens vid behov.

Pris Baspaket: 14 500 kr + moms.

 

VDCoachning ger dig en tydligare målbild!