23

 

Bli en trygg och effektiv IT-användare!

Modern IT-utrustning är tillgångar – men kan också vara skrämmande för användaren. Vår IT-Coachning hjälper användaren att ta steget över den mentala IT-tröskeln. Dessutom bidrar IT-Coachningen till att utnyttja en större del av era IT-systems potential.

 

Vår IT-Coachning bygger på

– användarnas individuella förutsättningar.
– företagets befintliga IT-utrustning eller hur man lägger upp ett helt nytt system.
– de mål som sätts upp.

 

Detta får du:

• Större trygghet i IT-användningen.
• Större utväxling på dina investeringar.
• Högre effektivitet inom företaget.

 

Vem passar detta?

Alla som arbetar med datorer, oavsett om det är i stora komplexa system eller arbetsuppgifter som kräver till exempel Office-paketet. Bra för alla som inte känner sig helt säkra vid sin dator.

 

Pris: 8 000 kr + moms.

 

IT-Coachning ger säkerhet och flexibilitet!