Ledarskapws

Skapa samsyn på hur ledarskapet ska var i er organisation!

LedarskapsWorkshop är gjord för att utveckla ledarskapet gemensamt för dig som VD, ägare eller platschef och dina ledare. Då företag växer faller det sig naturligt att utse arbetsledare eller underchefer, ofta är det medarbetare som är duktiga på sitt arbete. Det betyder inte alltid att de vet hur man leder en grupp. Vi hjälper de utsedda ledarna att bli drivande kuggar för sina grupper och företaget.

 

Vår LedarskapsWorkshop bygger på

– hur en bra ledare är.
– företagets ledare.
– individuella ledarskapet.

 

Detta får du:

• En halvdags workshop
• En samsyn för företagets ledare
• Verktyg för bra samarbete inom organisationen.
• Personliga utvecklingsmål.

 

Vem passar detta?

Dig som byggt en organisation där du delat ut ansvar till arbetsledare eller underchefer och behöver ge dom verktyg hur dom ska leda sin grupp på bästa sätt.

 

Pris: 9 500 kr + moms, max fyra personer.

 

LedarskapsWorkshop ger organisationen drivkraft!