Komws-1200

Gör dig förstådd i organisationen!

KommunikationsWorkshop passar företag som vill minska missförstånd och öka trivseln på arbetsplatsen. Den ger er samsyn på hur ni vill att klimatet på företaget ska vara. Vi hjälper till att öka produktiviteten då personalen kommunicerar med sina medarbetare på ett effektivare sätt.

 

Vår KommunikationsWorkshop bygger på

– hur bra kommunikation fungerar.
– att träna på konstruktiv kommunikation.
– organisationens mål.

 

Detta får du:

• En halvdags workshop
• En samsyn på hur företaget vill kommunicera internt och externt
• Verktyg för bra kommunikation.
• Personliga utvecklingsmål.

 

Vem passar detta?

VD, platschef, arbetsledare eller underchefer som vill få sin grupp att förstå det som ska göras på bästa sätt. Hela företag där man vill förbättra kommunikation för effektivare och trivsammare arbetsplats.

 

Pris: 9 500 kr + moms, max fyra personer.

 

KommunikationsWorkshop tydliggör!