Software_service_right_1

RSS Om försäljning på webben

  • Ta vara på ukrainarnas kompetens
    Det är klokt att de ukrainska flyktingarna nu får möjlighet att ta del av Svenska för invandrare, SFI. Läget har varit alltför oklart alltför länge. Nu när det har gått 13 månader sedan Rysslands fullskaliga invasion och det tyvärr inte kan skönjas något slut, är det hög tid att på ett mer organiserat sätt möjliggöra […]
  • SBB vill vidare med utdelning i form av aktier – här är tisdagskvällens viktigaste nyheter
    SBB har skickat ut sin kallelse till årsstämman i vilken fastighetsbolaget meddelar att de vill gå vidare med planerna på att erbjuda aktieägare utdelning i form av nyemitterade aktier. På börserna i New York stängde samtliga index på rött.
  • Stigande räntor håller uppe pressen på bönderna
    Svenska bönder har efter ett år av extrema kostnadsökningar fått lindring i form av lägre priser på el, gödning, diesel och soja. Ändå är läget oförändrat enligt LRF:s ordförande Palle Borgström. ”Fördelen vi får av sänkta kostnader på vissa insatsvaror tas ut helt och hållet av ökade räntekostnader”, säger han.
Software Service AB utvecklar Människor och Strukturer.