LedarskapsWorkshop

LedarskapsWorkshop är gjord för att utveckla ledarskapet gemensamt för dig som VD, ägare eller platschef och dina ledare